Arvsskifte

Boutredningen och dödsboförvaltningen har som syfte att leda fram till ett arvskifte – själva delningen av den avlidnes kvarlåtenskap. Om den avlidne var gift eller sambo behöver ibland en bodelning göras först. Arvskiftet kan ske mellan delägarna i dödsboet och eventuella testamentstagare så snart alla skulder reglerats.

Läs mer om