Bouppteckning

Bouppteckningen är en skriftlig handling där den avlidnes samtliga tillgångar och skulder antecknas och värderas. Enligt lag ska en bouppteckning upprättas inom tre månader efter dödsfallet.

Bouppteckningen ska sedan lämnas till skattemyndigheten senast en månad efter upprättandet. Bouppteckningen görs bland annat för att slå fast vilka som är delägare i dödsboet, för att kunna avsluta konton och sälja värdepapper.
Om det i ett dödsbo inte finns någon fastighet och inga tillgångar utöver de som täcker begravningskostnaderna kan en enklare form av bouppteckning göras av socialförvaltningen. Den kallas dödsboanmälan.

Läs mer om