Begravning

Minnet av en begravning bär man med sig hela livet. Därför är det viktigt att den begravning som Du är med och ordnar blir så bra som möjligt, så Du och andra som var med kan minnas den med tillfredställelse.
Begravningen är en hjälp att bearbeta sorgen

Det avsked som begravningen innebär fyller en viktig funktion i sorgeprocessen, inte bara för Dig som anhörig, utan också för alla andra som stod den döde nära – släkt, vänner, skolkamrater, kollegor och grannar.

Läs mer i foldern Planera begravningen

Läs mer om