Arvsskifte

Boutredningen och dödsboförvaltningen har som syfte att leda fram till ett arvskifte – själva delningen av den avlidnes kvarlåtenskap. Om den avlidne var gift eller sambo behöver ibland en bodelning göras först. Arvskiftet kan ske mellan delägarna för dödsbo och eventuella testamentstagare så snart alla skulder reglerats.

Läs mer om