Begravningen

Begravningsceremonin kan hållas i kyrka, kapell, församlingslokal, vid graven, i hemmet, annan lokal eller ute i naturen. Några formella krav på hur en begravning ska gå till finns egentligen inte. Du kan alltså välja om Du vill följa ett trossamfunds ceremoni eller själv göra upp ett program för begravningen.

Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne sänks ner i en grav. Eldbegängelsebegravning betyder att kistan med den avlidne bränns (kremeras) och att askan gravsätts.

Läs mer om