Bouppteckning i Alvesta och Växjö

I sorgen som en bortgång innebär kan det vara avlastande att få hjälp bouppteckning och andra juridiska frågorna. Med empati, ödmjukhet och stor respekt för varje enskild situation vill vi möta er för att i lugn och ro lyssna till just era önskemål och funderingar. Allbo Begravningsbyrå i Alvesta och Växjö har stor erfarenhet av juridiska arbeten, begravningar och att göra bouppteckningar. Vi hjälper dig med en bouppteckning i Alvesta eller Växjö som underlättar i svåra stunder som när någon anhörig går bort.

Bouppteckning efter en bortgång

En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes skulder och tillgångar. Bouppteckningen görs bland annat för att slå fast vilka som är delägare i dödsboet, för att kunna avsluta konton och sälja värdepapper. Om det i ett dödsbo inte finns någon fastighet och inga tillgångar utöver de som täcker begravningskostnaderna kan en enklare form av bouppteckning göras av socialförvaltningen. Att få hjälp när en anhörig går bort kan vara avlastande för de anhöriga som befinner sig i en djup sorg.

Vi hjälper dig med juridiska handlingar

Enligt lag ska bouppteckningen upprättas inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska sedan lämnas till skattemyndigheten senast en månad efter upprättandet. Förutom alla de frågor som gäller bouppteckning kan vi hjälpa dig med andra familjerättsliga handlingar. Känn dig trygg med att vår begravningsbyrå har den utbildning som krävs och stor erfarenhet av att handlägga dessa ärenden.

Kontakta oss för personlig rådgivning

När någon nära går bort kan det vara avlastande att få hjälp med de juridiska frågorna. Vi hjälper dig och underlättar arbetet i svåra stunder när en anhörig går bort. Behöver du hjälp med en bouppteckning i Alvesta eller Växjö är du varmt välkommen att kontakta oss på Allbo Begravningsbyrå.