Gravplats/Gravsten

Med gravplats menas ett utrymme för avlidens stoft eller aska på en kyrkogård eller annan begravningsplats. Gravplatsen har oftast plats för flera avlidnas gravar. I dagligt tal säger man grav när man menar gravplatsen.

En grav förses ofta med en gravvård. Utformningen av gravvården ska godkännas av kyrkogårdsförvaltningen. På begravningsbyrån har vi kataloger över gravvårdar som Du kan komma och titta i. Vi kan även hjälpa dig som vill omarbeta en befintlig minnesvård.

http://www.petterssonsstenhuggeri.com/

Läs mer om