Sång och musik

Musiken är en viktig budbärare av minnen och kan betyda obeskrivligt mycket för en begravnings helhet, tröst och behållning.

Begravningen i Svenska kyrkans ordning har sin grund i gudstjänstordningen. Inledningsmusik och avslutningsmusik är oftast stycken som spelas på orgel eller piano. Utöver detta kan man sedan välja att ha en solist eller musiker som sjunger/spelar några stycken av egen vald musik. All sång och musik går vi tillsammans igenom på begravningsbyrån.

Under gudstjänsten sjungs oftast tre psalmer och dessa bestäms tillsammans med prästen. En borgerlig begravning har ingen bestämd eller given ritual. Den utformas med stor frihet. Det finns inga begränsningar av vilken musik som kan spelas eller vilka sånger som kan sjungas.

Läs mer om