Testamente i Alvesta och Växjö

Många känner ett obehag för att skriva ett testamente men det underlättar för dina anhöriga och minskar risken för framtida tvister. När någon avlider fördelas tillgångarna enligt arvsordningen om inget annat är skrivet. Genom ett testamente kan du ändra arvsordningen och tillgångarna. Allbo Begravningsbyrå i Alvesta och Växjö hjälper dig med att upprätta ett personligt testamente utifrån dina önskemål.

Vi hjälper dig med regler och villkor

Det finns vissa krav som måste uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt. Det måste upprättas skriftligt med två samtidigt närvarande vittnen som inte får vara släkt med testatorn. Dessa ska även intyga att testatorn är vid fullt och sunt förstånd, att upprättandet sker av fri vilja samt att handlingen är ett testamente. Avtalet upphör att gälla genom att testatorn river testamentet eller på annat sätt förklarar handlingen ogiltig.

Testamente underlättar för dina anhöriga

Att planera sin egen död kan både kännas både svårt och obehagligt, men det finns många fördelar med att skriva ett dokumenterat arvsförordnande. Det gäller oavsett om du är gift, sambo eller singel. Genom ett skriftligt avtal som tydligt ange vem som får vad kan du förhindra framtida konflikter och tvister mellan din efterlevande. Därför är det viktigt att ta hjälp av någon som kan utforma ett tydligt och giltigt avtal.

Kontakta oss för personlig rådgivning

Känn dig trygg med att vår begravningsbyrå har den utbildning som krävs och stor erfarenhet av att handlägga dessa ärenden i Alvesta och Växjö. Vi hjälper dig med ditt arvsförordnande som underlättar för dig och dina efterlevande. Varmt välkommen att kontakta Allbo Begravningsbyrå i Alvesta och Växjö för att upprätta ett personligt testamente.