Förvaltning av dödsbo i Alvesta och Växjö

Vid ett dödsfall uppstår många praktiska och juridiska saker att ta itu med. I många fall löser familjerna det här på egen hand, men ibland kan det vara skönt att få hjälp med allt det praktiska i sorgens stund. När det inte finns några arvingar eller om arvingarna önskar hjälp med förvaltning av dödsbo kan vi på Allbo begravningsbyrå i  Alvesta och Växjö stå till tjänst med praktisk och juridisk hjälp. Känn dig trygg med att vår begravningsbyrå har den utbildning som krävs och stor erfarenhet av att förvalta dödsbo i Alvesta och Växjö med omnejd.

Bodelning och Arvsskifte

Vid dödsfall har den efterlevande maken möjlighet att välja om en bodelning ska genomföras eller inte. Om det är fler än en delägare i ett dödsbo upprättas enligt lag alltid ett arvskifte. Här regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Då samtliga delägare har godkänt arvskiftet utbetalas arvslotter. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.

Juridisk och praktisk avlastning

Förvaltning av dödsbo omfattar allt praktiskt som t ex att betala räkningar, se till att posten eftersänds och så vidare. Utöver det rent ekonomiska kring förvaltning av dödsbo kan det även innebära kontakt med mäklare, hyresvärd, auktionsfirma och städfirma. Vi kan även ta hand om deklarationer, skatteinbetalningar, lagfartsansökningar och övriga myndighetskontakter.

Kontakta oss för hjälp med förvaltning dödsbo

Allbo Begravningsbyrå är din personliga vägledare och vi hjälper dig med begravning, minnesgåva, juridiska frågor och allt annat praktiskt kring ett dödsfall. Varmt välkommen att kontakta oss för hjälp med förvaltning av dödsbo i Alvesta och Växjö.