Juridik

I samband med dödsfall upphör inte omsorgen av våra kunder efter begravningen. Vi står därför till tjänst med all vår kunskap och hjälper till med upprättande av såväl bouppteckning som arvskifte och dödsboförvaltning. Ulrica är Auktoriserad Boutredare och Tomas är Godkänd Bouppteckningsförrättare.

Läs mer om