Vid dödsfall

Att mista en nära anhörig eller vän är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att du just nu känner dig osäker och orolig inför sådant som du ska ta hand om. Ett gott råd är att du inte behöver ha bråttom. Det här är inte en situation som man kan behärska på samma sätt som vardagliga saker i livet.

Vi har på den här sidan samlat något av den information som är viktigast i det allra första skedet efter det att ett dödsfall skett. Det handlar om hämtning, kontakt med begravningsbyrån samt länk till en skrift på ca 30 sidor som heter just:
Hur gör jag nu?

Vi finns för Er dygnet runt

Hämtning

Om dödsfallet sker i hemmet eller annan plats utanför sjukhuset måste hämtning av den avlidne ske. Kroppen flyttas till ett kylt utrymme.

För utförande av hämtningar har vi jourverksamhet dygnet runt.

Vi på Allbo Begravningsbyrå sätter största vikt vid att omhändertagandet av den döde sker på ett värdigt och varsamt sätt. Vid hämtning med bår har vi alltid nya bårlakan av tyg samt en liten kudde. Alla transporter sker med begravningsbil. Denna bil används aldrig till någonting annat.
Kontakt med Begravningsbyrån

Den första kontakten med begravningsbyrån sker oftast i direkt anslutning till dödsfallet. Det vanligaste är att man efter tidsbokning besöker begravningsbyrån men vi gör även hembesök.

Hos oss på Allbo Begravningsbyrå finns professionella begravningsrådgivare som är vana och kunniga när det gäller allt det praktiska kring ett dödsfall.