Bouppteckning i Alvesta och Växjö

I sorgen som en bortgång innebär kan det vara avlastande att få hjälp bouppteckning och andra juridiska frågorna. Med empati, ödmjukhet och stor respekt för varje enskild situation vill vi möta er för att i lugn och ro lyssna till just era önskemål och funderingar. Allbo Begravningsbyrå i Alvesta och Växjö har stor erfarenhet av juridiska arbeten, begravningar och att göra bouppteckningar. Vi hjälper dig med en bouppteckning som underlättar i svåra stunder som när någon anhörig går bort.  

Bouppteckning efter en bortgång 

En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes skulder och tillgångar. Bouppteckningen görs bland annat för att slå fast vilka som är delägare i dödsboet, för att kunna avsluta konton och sälja värdepapper. Om det i ett dödsbo inte finns någon fastighet och inga tillgångar utöver de som täcker begravningskostnaderna kan en enklare form av bouppteckning göras av socialförvaltningen. Att få hjälp när en anhörig går bort kan vara avlastande för de anhöriga som befinner sig i en djup sorg. 

Vi hjälper dig med juridiska handlingar 

Enligt lag ska bouppteckningen upprättas inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska sedan lämnas till skattemyndigheten senast en månad efter upprättandet. Förutom alla de frågor som gäller bouppteckning kan vi hjälpa dig med andra familjerättsliga handlingar. Känn dig trygg med att vår begravningsbyrå har den utbildning som krävs och stor erfarenhet av att handlägga dessa ärenden. 

Kontakta oss för personlig rådgivning  

När någon nära går bort kan det vara avlastande att få hjälp med de juridiska frågorna. Vi hjälper dig och underlättar arbetet i svåra stunder när en anhörig går bort. Behöver du hjälp med en bouppteckning i Växjö eller Alvesta är du varmt välkommen att kontakta oss på Allbo Begravningsbyrå.  

 

Vi finns här för dig dygnet runt

Har du några frågor om begravning eller vad som gäller vid ett dödsfall? Varmt välkommen att kontakta vår begravningsbyrå i Alvesta och Växjö. Det går alltid bra att ringa till vår jourtelefon på 0472-191 20.

Kontakta oss

Allbo Begravningsbyrå Värendsgatan 4B 342 30 Alvesta
Box 102, 342 21 Alvesta
Tel 0472-191 20  info@allbobegravning.se

En minnesvärd begravning

Minnet av en begravning bär man med sig hela livet och därför är det viktigt att den blir personlig och helt enligt önskemål. Vår begravningsbyrå ser till att den begravning som du är med och ordnar blir så bra som möjligt.

Ett personligt avsked

Med personligt avsked menar vi den stund där du som anhörig får tillfälle att ta farväl. Det avsked som en begravning innebär fyller en viktig funktion i sorgeprocessen.

Blommor

Det är vanligt att hedra den avlidne med olika blomsterarrangemang vid begravningen. Blommor kan ha stor betydelse för att göra begravningen stämningsfull och personlig.

Vi hjälper er

Kontakta Oss

Tel: 0472 191 20
info@allbobegravning.se