Testamente i Alvesta och Växjö

Många känner ett obehag för att skriva ett testamente men det underlättar för dina anhöriga och minskar risken för framtida tvister. När någon avlider fördelas tillgångarna enligt arvsordningen om inget annat är skrivet. Genom ett testamente kan du ändra arvsordningen och tillgångarna. Allbo Begravningsbyrå i Alvesta och Växjö hjälper dig med att upprätta ett personligt testamente utifrån dina önskemål. 

 

Vi hjälper dig med regler och villkor  

Det finns vissa krav som måste uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt. Det måste upprättas skriftligt med två samtidigt närvarande vittnen som inte får vara släkt med testatorn. Dessa ska även intyga att testatorn är vid fullt och sunt förstånd, att upprättandet sker av fri vilja samt att handlingen är ett testamente. Avtalet upphör att gälla genom att testatorn river testamentet eller på annat sätt förklarar handlingen ogiltig.
 

Testamente underlättar för dina anhöriga

Att planera sin egen död kan både kännas både svårt och obehagligt, men det finns många fördelar med att skriva ett dokumenterat arvsförordnande. Det gäller oavsett om du är gift, sambo eller singel. Genom ett skriftligt avtal som tydligt ange vem som får vad kan du förhindra framtida konflikter och tvister mellan din efterlevande. Därför är det viktigt att ta hjälp av någon som kan utforma ett tydligt och giltigt avtal.  

 

Kontakta oss för personlig rådgivning 

Känn dig trygg med att vår begravningsbyrå har den utbildning som krävs och stor erfarenhet av att handlägga dessa ärenden. Vi hjälper dig med ditt arvsförordnande som underlättar för dig och dina efterlevande. Varmt välkommen att kontakta Allbo Begravningsbyrå i Alvesta och Växjö för att upprätta ett personligt testamente.

 

Vi finns här för dig dygnet runt

Har du några frågor om begravning eller vad som gäller vid ett dödsfall? Varmt välkommen att kontakta vår begravningsbyrå i Alvesta och Växjö. Det går alltid bra att ringa till vår jourtelefon på 0472-191 20.

Kontakta oss

Allbo Begravningsbyrå Värendsgatan 4B 342 30 Alvesta
Box 102, 342 21 Alvesta
Tel 0472-191 20  info@allbobegravning.se

En minnesvärd begravning

Minnet av en begravning bär man med sig hela livet och därför är det viktigt att den blir personlig och helt enligt önskemål. Vår begravningsbyrå ser till att den begravning som du är med och ordnar blir så bra som möjligt.

Ett personligt avsked

Med personligt avsked menar vi den stund där du som anhörig får tillfälle att ta farväl. Det avsked som en begravning innebär fyller en viktig funktion i sorgeprocessen.

Blommor

Det är vanligt att hedra den avlidne med olika blomsterarrangemang vid begravningen. Blommor kan ha stor betydelse för att göra begravningen stämningsfull och personlig.

Vi hjälper er

Kontakta Oss

Tel: 0472 191 20
info@allbobegravning.se