Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt kan du utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv.

Om du till exempel blir sjuk, fysiskt eller mentalt, eller av annan anledning inte kan ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter, kan du i förväg utse någon som du själv vill ska ta hand om dem. Det kan till exempel handla om löpande ekonomi, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken eller att hantera dina avtal. Det kan också handla om att sälja din fastighet eller bostadsrätt.

Lagen om framtidsfullmakter infördes den 1 juli 2017. Tanken med framtidsfullmakt är att den ska ge ett alternativ till god man eller förvaltare, och kan ge dig större integritet och självbestämmande i både ekonomiska och personliga frågor.

Vi hjälper dig att upprätta din framtidsfullmakt.

Kontaktuppgifter

Allbo Begravningsbyrå
Värendsgatan 4B
342 21 Alvesta
Tel 0472-191 20
info@allbobegravning.se

Vi finns här för dig dygnet runt

Har du några frågor om begravning eller vad som gäller vid ett dödsfall? Varmt välkommen att kontakta vår begravningsbyrå i Alvesta och Växjö. Det går alltid bra att ringa till vår jourtelefon på 0472-191 20.

Kontakta oss

Allbo Begravningsbyrå Värendsgatan 4B 342 30 Alvesta
Box 102, 342 21 Alvesta
Tel 0472-191 20  info@allbobegravning.se

En minnesvärd begravning

Minnet av en begravning bär man med sig hela livet och därför är det viktigt att den blir personlig och helt enligt önskemål. Vår begravningsbyrå ser till att den begravning som du är med och ordnar blir så bra som möjligt.

Ett personligt avsked

Med personligt avsked menar vi den stund där du som anhörig får tillfälle att ta farväl. Det avsked som en begravning innebär fyller en viktig funktion i sorgeprocessen.

Blommor

Det är vanligt att hedra den avlidne med olika blomsterarrangemang vid begravningen. Blommor kan ha stor betydelse för att göra begravningen stämningsfull och personlig.

Vi hjälper er

Kontakta Oss

Tel: 0472 191 20
info@allbobegravning.se