Förvaltning av dödsbo i Alvesta och Växjö

Vid ett dödsfall uppstår många praktiska och juridiska saker att ta itu med. I många fall löser familjerna det här på egen hand, men ibland kan det vara skönt att få hjälp med allt det praktiska i sorgens stund. När det inte finns några arvingar eller om arvingarna önskar hjälp med förvaltning av dödsbo kan vi på Allbo begravningsbyrå i Alvesta och Växjö stå till tjänst med praktisk och juridisk hjälp. Känn dig trygg med att vår begravningsbyrå har den utbildning som krävs och stor erfarenhet av att förvalta dödsbo i Växjö med omnejd 

Bouppteckning 

I bouppteckningen fastställer man vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Bouppteckningen ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med att bouppteckningen upprättas görs alltid utförliga utredningar om tillgångar och skulder, försäkringar och släktförhållanden. En bouppteckning måste dock alltid förrättas och lämnas in till Skatteverket inom fyra månader från dödsdagen. 

Bodelning och Arvsskifte  

Vid dödsfall har den efterlevande maken möjlighet att välja om en bodelning ska genomföras eller inte. Om det är fler än en delägare i ett dödsbo upprättas enligt lag alltid ett arvskifte. Här regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Då samtliga delägare har godkänt arvskiftet utbetalas arvslotter. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande. 

Juridisk och praktisk avlastning  

Förvaltning av dödsbo omfattar allt praktiskt som t ex att betala räkningar, se till att posten eftersänds och så vidare. Utöver det rent ekonomiska kring förvaltning av dödsbo kan det även innebära kontakt med mäklare, hyresvärd, auktionsfirma och städfirma. Vi kan även ta hand om deklarationer, skatteinbetalningar, lagfartsansökningar och övriga myndighetskontakter. 

Kontakta oss för hjälp med förvaltning dödsbo  

Allbo Begravningsbyrå är din personliga vägledare och vi hjälper dig med begravning, minnesgåva, juridiska frågor och allt annat praktiskt kring ett dödsfall. Varmt välkommen att kontakta oss för hjälp med förvaltning av dödsbo i Alvesta eller Växjö.

Vi finns här för dig dygnet runt

Har du några frågor om begravning eller vad som gäller vid ett dödsfall? Varmt välkommen att kontakta vår begravningsbyrå i Alvesta och Växjö. Det går alltid bra att ringa till vår jourtelefon på 0472-191 20.

Kontakta oss

Allbo Begravningsbyrå Värendsgatan 4B 342 30 Alvesta
Box 102, 342 21 Alvesta
Tel 0472-191 20  info@allbobegravning.se

En minnesvärd begravning

Minnet av en begravning bär man med sig hela livet och därför är det viktigt att den blir personlig och helt enligt önskemål. Vår begravningsbyrå ser till att den begravning som du är med och ordnar blir så bra som möjligt.

Ett personligt avsked

Med personligt avsked menar vi den stund där du som anhörig får tillfälle att ta farväl. Det avsked som en begravning innebär fyller en viktig funktion i sorgeprocessen.

Blommor

Det är vanligt att hedra den avlidne med olika blomsterarrangemang vid begravningen. Blommor kan ha stor betydelse för att göra begravningen stämningsfull och personlig.

Vi hjälper er

Kontakta Oss

Tel: 0472 191 20
info@allbobegravning.se